Åpenhet og innsyn i Hamar kommune


Hamar kommune har som målsetting å være åpen mot innbyggere, media og omverden. Alle som ønsker å vite hva som skjer og som vil følge eller påvirke beslutningsprosessene, skal kunne gjøre dette. I tråd med dette finner du her Hamar kommunes


  • Postliste med inn- og utgående dokumenter, med mulighet for bestilling av innsyn i de dokumentene som ikke er unntatt offentlighet
  • Møtedokumenter fra kommunens råd og utvalg. Politiske saksdokumenter, som ikke er unntatt offentlighet, er publisert i fulltekst på nett fra 01.01.2014.
  • Folkevalgte gir oversikt over medlemmene i kommunens råd og utvalgInnsynsløsningen baseres på innholdet i kommunens sak/arkivsystem som dekker generell saksbehandling, politisk behandling m.m. I tillegg finnes det dokumenter i de ulike enhetenes fagsystemer, f.eks innen helse- og omsorg, barnevern m.fl.